Het ontwikkelen van een geïntegreerd systeem

Het belangrijkste voor ons is dat we met deze nieuwe basis de wensen van de leden kunnen vervullen. Hiervoor zal de secretaris in december 2017 een ledenenquête rondsturen om zo de wensen van de leden in kaart te brengen.

  • Maandelijkse vergadering met evaluatie

Om toe te zien op het proces zal er maandelijks een vergadering plaatsvinden tussen de website-commissie en de secretaris. Er zal worden toegezien op de voortgang en of de wensen van de leden verwerkt worden. Het plan is om de ontwikkeling stapsgewijs te laten plaatsvinden. Eerst wordt de basis gebouwd en hierop wordt verder gewerkt. Vervolgens zal er gewerkt aan de website, daarna het ledensysteem en als laatste de mobiele applicatie. Zo zal eerst de essentiële basis gevormd worden en vervolgens pas worden uitgebreid.

  • Website vernieuwen

  • Ledensysteem ontwikkelen

  • App ontwikkelen

Van de huidige site is geen draaiboek. Wanneer er een probleem ontstaat duurt het vaak enkele weken om dit op te lossen, omdat het niet terug te vinden is hoe de site oorspronkelijk is opgebouwd. Om de continuïteit te waarborgen, zal er vanaf het begin van het project een draaiboek worden opgesteld. Dan zal in de toekomst bij problemen terug gevonden worden waar dit probleem mogelijk zit. We gaan zo een ICT-omgeving ontwikkelen die voor lange tijd de vereniging kan dienen.

 

Volgende pagina