Impact

In januari 2019 willen we onze plannen afgerond hebben. Dit betekent dat we dan een nieuwe site, een nieuw ledenbestand en een app hebben draaien op technieken die voldoen aan de eisen van de huidige tijd. Alles zal in eigen beheer zijn en dit zal de eerder genoemde administratieve  rompslomp voorkomen. We zijn dan niet meer afhankelijk van een extern bedrijf om onze problemen op te lossen.

Er zal tijdens het proces een draaiboek worden opgesteld, wat er voorheen niet was, zodat nieuwe problemen ook door de nieuwe generatie leden opgelost kunnen worden. Aministratie en ICT-problemen zullen dus minder tijd gaan kosten en dan blijft er voor het bestuur meer tijd en ruimte over om te werken aan nieuwe projecten voor de vereniging.

Als bijkomend voordeel is het eerste contact met de HAN gelegd. Hiervan gaan we in de jaren daarna nog de vruchten te plukken.

  • Januari 2019

  • Nieuwste technieken

  • Minder bestuurslast

  • Eigen beheer

  • Vergroting netwerk Phocas

  • ICT-draaiboek

Met onze nieuwe huisvesting zullen we ons de komende jaren richten op de beoogde groei van de vereniging. De nieuwe ICT-basis zal hieraan bijdragen. Een mobiele applicatie kan goed ingezet worden als promotiemateriaal. In het dagelijks leven kom je het ook veel tegen, bijvoorbeeld bij een winkel waar je korting krijgt na het installeren van hun mobiele applicatie. Wij zien hier mogelijkheden, bijvoorbeeld met gratis toegang tot onze grote introductiefeesten na het installeren van de app. Hiermee kun je Phocas en de grote introductieactiviteiten gericht promoten richting geïnteresseerde studenten.

Afgelopen jaren is promotie richting studenten van de HAN lastig gebleken, omdat er weinig samenwerking was tussen studentenverenigingen en de hogeschool. Door het contact met de HAN te versterken hopen wij de mogelijkheden te vergroten tot het organiseren van introductieactiviteiten tijdens hun introductieweek. Hiermee spreken we een grote nieuwe doelgroep aan, waar veel mogelijke leden tussen zitten.
Op deze manier zal deze ICT-inhaalslag bijdragen aan onze vereniging nu en onze vereniging in de toekomst. Wij zijn klaar voor onze verhuizing, Allez Phocas!

  • ICT inzetten als promo

  • Contact met de HAN

 

Volgende pagina