Roeien voor scholen

Roeien is één van de weinige teamsporten waar geen bal aan te pas komt. Het is een buitensport waarbij de perfecte balans nodig is tussen kracht, ritme en techniek. De roeiers leren in de boot goed met elkaar samen te werken. Daarnaast is roeien een sport waarbij de basistechniek vrij snel onder de knie te krijgen is.

Om leerlingen van uw school in contact te brengen met deze mooie sport willen wij u graag attenderen op de mogelijkheid voor scholieren om bij onze vereniging te komen roeien.
Hiervoor zijn diverse mogelijkheden:
– Roeien als onderdeel van een sportdag: U kunt ervoor kiezen om bij het organiseren van een sportdag Phocas in te schakelen. Uw leerlingen zouden dan een middag kunnen leren roeien op het Maas-Waal kanaal.
– Roeien als opvulling van vrije keuzeruimte LO: In het laatste schooljaar kunnen leerlingen over het algemeen uit diverse opties kiezen om hun lessen LO op te vullen. Een van deze opties zou roeien bij onze vereniging kunnen zijn. De leerlingen kunnen dan een aantal, door u te bepalen, keer bij ons komen roeien voor bijvoorbeeld twee uur per keer.

Voorbeeldprogramma van een roeidag:
– Een inleidend praatje over het roeien door één van onze leden
– Een rondleiding door ons sfeervolle botenhuis en uitleg over onze vloot
– De techniek oefenen met behulp van ergometers en zogeheten ‘bakken’
– Roeien in een C4+ met ervaren stuur

Wij zijn erg flexibel en kunnen ons gemakkelijk aanpassen aan uw wensen. U bepaalt hoe vaak u wilt komen, met hoeveel mensen en wat voor programma u wilt.
Als u ervoor kiest om uw leerlingen in contact te brengen met de roeisport door een van bovenstaande opties, zullen wij zorgen voor professionele begeleiding door ervaren roeiers. Zij zullen ook de boten sturen. Daarnaast zullen wij zorg dragen voor de te gebruiken boten. Er zal geroeid worden in een C4+, dit is een stevige boot waar met vier mensen tegelijk geroeid kan worden. Deze boten kunnen niet omslaan.

Voor al uw vragen kunt u uiteraard terecht bij onze Commissaris Extern.

E: extern@nsrvphocas.nl

T: 024-3241691