Het ontwikkelen van de ICT-basis

In 8 weken zal de voor ons benodigde basis gebouwd worden. De website-commissie zal doelstellingen vormen die de studenten in deze tijd moeten bereiken. Er zal wekelijks een feedbackmoment plaatsvinden tussen de website-commissie en de studenten. Tijdens dit moment zal er geëvalueerd worden en zo nodig bijgestuurd worden.

Er zalwederzijdse kennisoverdracht plaatsvinden. De website-commissie zal de studenten begeleiden in het proces en ook open staan voor de inbreng van de studenten.

De secretaris heeft hierin een toeziende rol. Er zal maandelijks overleg plaatsvinden tussen de website-commissie en de secretaris. Hierin zal het proces en het product geëvalueerd worden.

De uiteindelijke beoordeling van het project wordt gedaan door de docent van de course. Deze zal het beoordelen op basis van de gestelde doelstellingen. Op deze manier zal de kwaliteit gegarandeerd worden.

  • In 8 weken naar een Back end

  • Feedbackproces door website-commissie

  • Wederzijdse kennisoverdracht

  • Toezicht en evaluatie door Secretaris met de website-commissie

  • Uiteindelijke kwaliteitsgarantie door docent

 

Volgende pagina