72e bestuur

Tweeënzeventigste bestuur der NSRV Phocas (2018-2019)

Voorzitter/Commissaris Nieuwbouw Maarten Cornelissen
Vicevoorzitter/Commissaris Extern Sophie Tooten
Secretaris Sanne Prompers
Penningmeester
Mark Smelt
Commissaris Wedstrijdroeien/Commissaris Materiaal Veronie Versteeg
Commissaris Competitieroeien Margo Dijkink
Penningmeester Sociëteit Leander van den Heuvel
Commissaris Botenhuis/Commissaris Intern Katie Zwinselman