De lagere bestuurslast

Onze vicevoorzitter zet elke twee maanden een overzicht van alle gemaakte werkactie-uren online. Het maken van dit overzicht kostte haar veel tijd en alles moest handmatig worden opgeteld. Wanneer de werkacties worden ingeschreven via het gebruikerssysteem van de site kunnen deze uren automatisch worden bijgehouden en opgeteld. De leden kunnen dan ook bij hun eigen profiel zien hoeveel uren zij op dat moment al hebben gemaakt.

  • Niet meer handmatig gemaakte werkactie-uren uitrekenen

  • Overzicht van de gemaakte uren, gekoppeld aan het lid

  • Leden hebben zelf inzicht in de gemaakte uren op de site

Onze penningmeester was twee volle dagen per maand kwijt aan het maken van een incassobestand, dat is niet meer nodig. Daarnaast worden er niet meer handmatig bedragen opgeteld, wat voorkomt dat hier fouten in worden gemaakt.

  • Scheelt 1 tot 2 dagen werk per maand

  • Minder foutgevoelig

Onze secretaris had regelmatig problemen met ons huidige ledenbestand. Wanneer zich een probleem voordeed, moest er contact opgenomen worden met de beheerder van ons ledensysteem. Hier ging vaak veel tijd overheen. Daarnaast bracht het kosten met zich mee, welke nu niet meer nodig zijn. Voor het jaarlijkse kwantitatieve overzicht van de vereniging moesten handmatig alle gegevens verzameld worden. Wanneer alle gegevens in het gebruikersbestand van de site staan, kan de site deze gegevens zelf genereren. Dit scheelt veel werk.

  • Werkende filters

  • Automatische statistieken van de vereniging en haar leden

  • Niet meer wachten op de service van het externe ledensysteem

 

Volgende pagina