Het plan zonder de HAN

We besloten wel met het plan door te gaan, ondanks het stuklopen van de samenwerking met de HAN. We hebben een kleinschalige werkgroep opgezet die zich puur zou richten op het ontwikkelen van de nieuwe site, dus niet meer op regulier onderhoud van de huidige site. Samen met deze twee leden van de website-commissie hebben wij hiervoor een plan gemaakt. Zij waren al nauw betrokken bij het oorspronkelijk plan en zijn dus goed op de hoogte van de gestelde doelen. We hebben een lijst gemaakt van alle functies die ontwikkeld moesten gaan worden en deze binnen de werkgroep besproken. De werkgroep besloot gezamenlijk wat haalbaar was en op welke termijn. In de uitvoering was de werkgroep vrij, ze mochten naar deze doelen toe werken op de manier waarop zij het fijnst vonden. Zolang de tijdlijn nagestreefd werd, en de functies uiteraard daadwerkelijk goed functioneerden, waren zij vrij om het op hun manier aan te pakken. Als bestuur hebben wij dit jaar als beleid dat de commissies van Phocas zelfstandiger moeten worden, dit is hier een goed voorbeeld van.

 • Dezelfde doelen

 • Een ICT-werkgroep

  • Kleinschalig
  • Veel vrijheid in uitvoering
 • Inventariseren van de mogelijkheden en wensen

  • Vanuit het bestuur
  • Suggesties van leden

 

Volgende pagina