Wat hebben we gerealiseerd?

Het bleek een effectieve aanpak te zijn. Binnen twee maanden was de basis van de site klaar voor gebruik en kon er gewerkt worden aan de specifieke functies. In deze periode hebben wij als bestuur geïnventariseerd welke functies er nodig zijn. Dit hebben we gedaan op basis van eigen ervaring en op basis van suggesties van leden die ons zijn toegestuurd. Van de tien hoofdfuncties die geïmplementeerd moeten worden, zijn er reeds vijf helemaal af. Onder deze vijf valt ook het nieuwe ledensysteem, één van de grootste en belangrijkste nieuwe functies van de site. Oorspronkelijk stond het ledensysteem gepland voor augustus 2018, maar hier is dus op korte termijn grote vooruitgang in geboekt. Hierdoor is er meer ruimte gekomen voor het toevoegen van extra functies die er in de loop van het project zijn bijgekomen.

  • Back-end en basissite

  • Een geïntegreerd ledensysteem

  • Werkactiemodule

In de komende maanden zullen we ons richten op die extra functies. Het gaat hier om het automatiseren van het maandelijkse incassobestand, het integreren van een botenboek in eigen beheer en aftekenlijsten voor op- en afladen. Naast de verbeterde ICT-voorzieningen voor de leden zullen al deze nieuwe functies, en het in eigen beheer hebben van veel van deze functies, leiden tot een lagere bestuurslast. Veel dagelijkse problemen kwamen voort uit het gebrek hieraan.

  • Automatische incassobestanden

  • Een geïntegreerd botenboek

  • Aftekenlijsten op- en afladen en corvee

 

Volgende pagina