Stagnerende ICT-ontwikkeling binnen Phocas

De laatste jaren merken we dat steeds meer communicatie verloopt via mobiele platformen. Veel bestuursmededelingen worden gedaan via een Facebookgroep. Hier dreigen belangrijke mededelingen te verdwijnen tussen alle persoonlijke zaken op Facebook. Idealiter wordt hier dus de site voor gebruikt, maar het bereik van de leden is dan te beperkt. Dit komt mede doordat de site niet optimaal werkt op mobiele apparaten. Een mobiele applicatie zou hiervoor de oplossing bieden.

  • Facebook

  • Site werkt niet optimaal

Op dit moment staan al onze systemen op verschillende “ICT-bases”. Hierdoor staan het ledensysteem en de site niet met elkaar in contact. Als er iets veranderd binnen het ledensysteem, komt dit dus niet automatisch op de site. Er is contact geweest met het externe beheer van het ledensysteem om te kijken of dit mogelijk was, er is echter onvoldoende ondersteuning om dit waar te maken. Daarnaast, mocht er iets kapot gaan, zijn we afhankelijk van het externe beheer.
De site draait momenteel op “WordPress” en van hieruit is geen mobiele applicatie te ontwikkelen die altijd in contact staat met de site.

  • Verschillende ICT-bases

    • Ledensysteem
    • Site
    • App
  • Afhankelijk van extern beheer

 

Volgende pagina