Kosten

Er zijn kosten verbonden aan het lidmaatschap bij Phocas, de kosten zijn onder te verdelen in contributie, werkacties en de roeibijdrage. De contributie is voor iedereen gelijk, de werkacties en de roeibijdrage zijn afhankelijk van het niveau waarop je gaat roeien. Het bedrag aan werkacties kun je daarnaast “wegwerken” door samen met andere Phocanen bij verschillende bedrijven in Nijmegen te werken. Een biertje kost bij ons overigens €1,- !

Soort Kosten
Introwductie-bijdrage/Lente-introw €36,25/€35,00
Jaarlijkse contributie €123,40
Roeibijdrage eerstejaars competitie
(hierbij zit het roeitenue inbegrepen)
€ 64,95
Roeibijdrage ouderejaarscompetitie
(hierbij zit het roeitenue inbegrepen)
€ 94,95
Roeibijdrage clubachten
(hierbij zit het roeitenue inbegrepen)
€ 99,95
Roeibijdrage wedstrijdroeien € 130
Werkacties club en competitieroeiers
Waarvan €16,50 voor het nieuwe botenhuis
€ 151,50
Werkacties wedstrijdroeiers
Waarvan €16,50 voor het nieuwe botenhuis
€ 286,50
Werkacties toerroeiers € 16,50