Het oorspronkelijke plan

In november hebben wij een plan gepresenteerd voor de vernieuwing van de ICT-omgeving van onze vereniging. Dit plan kwam voort uit een drietal problemen: Groeiende bestuurslast, het stagneren van de ontwikkeling van de site en weinig communicatie tussen onze vereniging en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN). Het plan was om een project op te zetten voor de opleiding HBO-ICT van de HAN en samen met de studenten te werken aan de basis voor een nieuwe site. De opleiding HBO-ICT was namelijk op zoek naar externe projecten en wij waren op zoek naar mankracht. Het is namelijk voor ons lastig gebleken een ervaren website-commissie op te zetten, vanwege het gebrek aan technische studies in Nijmegen. Dit plan was gericht op het maken van de basis van de site, waarin uiteindelijk een ledensysteem en als laatste een mobiele applicatie zouden worden geïntegreerd.

 • Samenwerken met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN)

 • De nieuwe ICT-basis

  • Een nieuwe site

  • Een geïntegreerd ledensysteem

  • Een mobiele applicatie

 • Doel: Het verlagen van de bestuurslast

Ten tijde van de presentatie van ons plan was de HAN nog zeer geïnteresseerd. Helaas bleek een aantal weken later dat onze plannen niet genoeg aansloten bij de projecten die zij hun studenten wilden bieden. Wij wilden ons baseren op systemen waar al ruim ervaring mee was, zodat we zeker wisten dat we een stabiele basis kregen. Bij HBO-ICT waren ze echter op zoek naar projecten met nieuwe technieken en nieuwe software. Het leek onze website-commissie onverstandig om hier mee verder te gaan, omdat hier te weinig ervaring mee was binnen de vereniging en deze technieken zichzelf nog niet hadden bewezen.

 • HAN wilde een opdracht met nieuwe technieken

 • Wij wilden zekerheid en stabiliteit

 • Inventariseren van de mogelijkheden en wensen

 

Volgende pagina