Ondertekening voorovereenkomst – 20 februari 2017

Op 20 februari 2017 ondertekende Phocas de voorovereenkomst om van het Bastion een watersportcentrum te maken. Deze overeenkomst legtde gemeenschappelijke uitgangspunten en deelname van de partijen aan realisatie van Watersportcentrum Nijmegen vast, mits aan alle voorwaarden is voldaan. Komend half jaar gaan we samen met de gemeente Nijmegen, de architect en de andere verenigingen hard aan de slag om tot een definitief ontwerp te komen, om zo een echte huurovereenkomst vast te stellen. Dan zullen begin 2019 al onze boten te vinden zijn aan de andere kant van de Waal!

De foto’s zijn gemaakt door Henny van Roomen, zieĀ www.hennyvanroomen.nl.

 

voorovereenkomst_watersportcentrumnijmegen_hennyvanroomenfotografie_27