BTW plicht

Onlangs hebben wij een onderzoek laten doen naar de belastingplicht van Phocas. Daaruit is gebleken dat de vereniging BTW-plichtig is. Wij hebben overleg gehad met de Belastingdienst en hebben goede afspraken gemaakt over de afwikkeling van deze situatie. Phocas is nu officieel een BTW-plichtige organisatie en handelt daar ook naar. Read more →

Update nieuwbouw – november 2016

De gemeente Nijmegen en Stichting Watersport Nijmegen hebben afgelopen maanden hard gewerkt aan het opstellen van een voorovereenkomst. Op basis van de wensen en eisen van de watersportverenigingen is een gebouwindeling gemaakt, die heeft laten zien dat alle partijen in het Bastion passen. In dit pand kunnen, naast een botenhuis voor Phocas, ook vijf andere verenigingen terecht: NRV de Waal,… Read more →

70e bestuur der N.S.R.V. Phocas

Het zeventigste bestuur der N.S.R.V. Phocas heeft de eer en het genoegen u mede te delen dat het zich op 23 augustus jongstleden als volgt heeft geconstitueerd: Jelle Zwart – Voorzitter Vera Mennen – Vicevoorzitter en Commissaris Externe Betrekkingen Robbin Bendijk – Secretaris en Commissaris Materiaal Lotte Nijskens – Penningmeester Freek Thuis – Commissaris Wedstrijdroeien en Commissaris Botenhuis Resa van… Read more →

Nieuws uit nieuwbouwland

Afgelopen periode is er hard gewerkt aan de indeling van het Bastion op basis van de wensen van alle watersportverenigingen. Deze indeling heeft laten zien dat alle partijen goed samen in het Bastion passen en heeft daarnaast inzicht gegeven in de kosten van het project. Na de zomer van 2016 worden de tekeningen verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp dat… Read more →

Zomerreces – bereikbaarheid

In de weken 28 tot en met 32 (11 juli t/m 12 augustus) is het bestuur verminderd bereikbaar in verband met het zomerreces. Indien u een vraag heeft kunt u die het beste mailen naar het verantwoordelijke bestuurslid en u zult zo spoedig mogelijk antwoord ontvangen. Heeft u een dringende vraag? Iedere week is er één bestuurslid daarvoor bereikbaar. Bereikbaarheid Week… Read more →