Koen Metsemakers wint ZILVER op World Cup II

Zondag 18 juni heeft Koen Metsemakers op de World Cup in Poznan in de zware heren dubbelvier een geweldige prestatie neergezet! Op de vorige World Cup, in Belgrado, haalden ze al zeer knap de finale en op het daaropvolgende Europees Kampioenschap behaalden ze eveneens de finale. Ditmaal verbeterden ze die prestaties door zilver te winnen in een tijd van 5:38,97! Daarmee hebben ze ook een Nederlands Record in dit nummer gevaren. De enige ploeg waarvoor Koen en zijn ploeggenoten moesten buigen was Groot Britannië, die goud wonnen in een zeer rappe 5:36,42.

De race is terug te kijken via http://www.eurovisionsports.tv/fisa/#dm9kOzgyMzQ1.

Dit is het eerste internationale eremetaal voor Phocas sinds 2008, toen Annemarieke van Rumpt zilver won op de Olympische Spelen. Als Koen deze lijn vasthoudt kan er zomaar weer een Phocaan aanwezig zijn bij de komende Olympische Spelen, in 2020 in Tokyo. Al met al een geweldig weekend voor Phocas en het Nederlandse roeien! Felicitaties aan Koen en de rest van de ploeg!

Nieuwsbrief Watersport Nijmegen

Beste verenigingsbestuurders, verenigingsleden

en leden van de gebruikersgroep Watersportcentrum,

 

De verenigingen en Watersport Nijmegen zijn “achter de schermen” heel druk met de realisatie en invulling van het watersportcentrum aan de Spiegelwaal. Allerlei overleggen en mijlpalen waar het gemiddelde lid van RV De Waal, NSSV Aeolus, Nijmeegse Reddingsbrigade, NSRV Phocas, NKSV De Batavier en NSZV De Loefbijter slechts mondjesmaat iets van meekrijgt.

Té weinig vonden sommige bestuurders en dat moest ondergetekende ook beamen. Daarom deze nieuwsbrief; niet om jullie te overladen met allerlei procedurele details, maar om een globale indruk te geven waaraan zo hard wordt gewerkt door gemeente, verenigingen, RWS en WSN en welke vorderingen er gemaakt worden.

Daarom deze nieuwsbrief ook als Worddocument, zodat bestuurders hieruit delen kunnen gebruiken voor de eigen nieuwskanalen naar hun leden.

Ondertekening Voorovereenkomst Watersportcentrum

Op 20 februari jongstleden werd door alle verenigingen een handtekening gezet onder de voorovereenkomst (zie foto), gemaakt door Henny van Roomen). Dit betekent dat we allemaal naar het Bastion willen verhuizen en dat de gemeente Nijmegen en de architect hun uiterste best doen om zo snel mogelijk tot een definitief ontwerp te komen. Met het definitieve ontwerp wordt duidelijk welke vereniging waar een plekje krijgt en hoe het er precies uit gaat zien. Daarnaast moet duidelijk worden hoe de watertoegang het best gerealiseerd kan worden en welke onderhouds- en gebruikskosten we kunnen verwachten. Dit leidt uiteindelijk tot een daadwerkelijke huurovereenkomst, waarmee de verhuizing definitief moet worden.

Nu deze voorovereenkomst getekend is, kijken we uit naar het volgende belangrijke besluit, namelijk het tweede GO/NO GO moment voor de gemeente Nijmegen. Voor het zomerreces komt de Zomernota aan de orde in de gemeenteraad. Daarin is de financiering van het watersportcentrum verwerkt op basis van de kengetallen. Pal na de zomer zal de gemeenteraad dan een beslissing moeten nemen over het ontwerp en de investering in het watersportcentrum. Dan zal blijken wat men overheeft voor de watersport in Nijmegen!

Wanneer dit beslismoment ook positief uitvalt, zal er in het najaar van 2018 gestart worden met de verbouwing van het Bastion tot een watersportcentrum, mits alle wettelijke procedures positief doorlopen zijn. Bij geen bezwaren en financiële stabiliteit kan het watersportcentrum Nijmegen dan begin 2019 gereed zijn voor ingebruikname.

 

Gebruikersgroep Bastion

Pal na deze feestelijke ondertekening is de “gebruikersgroep Bastion” opgestart, waarin vertegenwoordigers van alle verenigingen (vaak de commissies Bouw) de indeling van het watersportcentrum (WSC) op detailniveau bespreken met de gemeentelijke projectleider WSC, WSN en de betreffende architect. De eerste ronde werd gebruikt om detailinformatie bij de verenigingen op te halen inzake hun Programma van Eisen en het verwachte gebruik van het watersportcentrum. Eerst een bijeenkomst met de twee roeiverenigingen en daarna een bijeenkomst met kanoërs, zeilers, surfers en de reddingsbrigade. Na deze informatieronden ging de architect verder aan het werk en waren er aparte bijeenkomsten met de zes verschillende watersportverenigingen om het conceptontwerp per vereniging aan te scherpen en dieper in te gaan op het gebruik in de praktijk en de relaties tussen diverse ruimten. Toen werd ook steeds duidelijker waar verenigingen samen konden werken, accommodatie konden delen en meer synergie was te vinden. Een proces wat WSN van harte ondersteunde. In week 20 werd weer gezamenlijk de eerste versie van het definitief ontwerp doorgenomen en werden in goed overleg kleine aanpassingen aangebracht. Over andere gewenste aanpassingen wordt nog met verenigingen apart overlegd.

 

Ambtelijk overleg c.q. stuurgroep Watersportcentrum

Na opstart van bovengenoemde gebruikersgroep werd het lopende ambtelijke overleg (tussen gemeente en WSN) omgevormd tot de stuurgroep Watersportcentrum. Daarin participeren de gemeentelijke projectontwikkelaar Veur-Lent, gemeentelijke projectleider Watersportcentrum en WSN. De stuurgroep bespreekt en bewaakt de voortgang van het gehele proces naar het watersportcentrum met buitenruimte, watertoegangen, watergebruik etc. Dus ook procedures, bestemmingsplannen, beheer Spiegelwaal, vergunningen, BTW-constructie en beheermodel Bastion, financiering en externe subsidiemogelijkheden, duurzaamheid, toegang mindervaliden, haalbaarheid Programma’s van Eisen, ontwerp Bastion, totale huurprijs en onderhoudskosten etcetera.

 

Klankbordgroep Rivierpark

Uiteraard is WSN ook betrokken bij dit overleg namens de watersporters.

In januari is n.a.v. het eerste gebruiksjaar van de Spiegelwaal een grote evaluatie-bijeenkomst geweest. WSN heeft zich daar laten versterken door een vertegenwoordiger van RV De Waal vanwege hun ervaring ter plaatse.

In de klankbordgroep wordt o.a. gesproken over de komende evenementen op of rondom de Spiegelwaal, de regelgeving en parkeerbeleid, veiligheid zwemmers en problematiek brugspringers, beheer(splan) en gebruik Rivierpark, snelheidsbeperking Spiegelwaal, gezamenlijk loket gemeente, RWS, Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB) inzake vergunningen en meldingen evenementen (vanaf voorjaar 2018), doorlaatwerk, etcetera.

 

Watersport evenementen 2017

Voor zover op dit moment bekend staan er op of langs de Spiegelwaal de komende periode de volgende evenementen gepland:

2/6           Fiets ‘m erin, Veur-Lent bij Bastion

17/6         Triathlon Nijmegen, Lentse Warande

28/6         Fiets ‘m erin, Veur-Lent bij Bastion

9/7            Zwemwedstrijd, Lentse Warande

15-21/7    Festival Op ’t Eiland, Veur-Lent bij spoorbrug

18-20/8    Try out kanotocht Green Capital, Spiegelwaal?

26-28/8    Drakenbootfestival, Lentse Warande

3/9            Lentse Oeverspelen, Veur-Lent

20/9          Bruggenloop, Lentloper/Lentse Warande

28/10        Traianus Regatta, Spiegelwaal/Lentse Warande

 

Documenten op WSN-website

Ter ondersteuning van de watersportverenigingen zijn in de loop der tijd diverse documenten ontwikkeld, waarvan sommige regelmatig aangepast worden aan de laatste ontwikkelingen en/of inzichten. De actuele versies van deze documenten zijn digitaal op te halen op de WSN-website onder het kopje “Documenten”.

Het gaat dan om:

– Handreiking evenementen Spiegelwaal

– Notitie snelheidsbeperking Spiegelwaal

– Notitie kitesurf Spiegelwaal

– Nota Vrijwilligersbeleid WSN

 

Nabeschouwing Damen – door Vera Arntzen en Veronie Versteeg

Phocanen van de WABs.

Hebben jullie je al eens gerealiseerd dat in Phocas alle letters van het woord ‘soap’ voorkomen? Dat is jou misschien ontgaan, net als het wel en wee van onze wedstrijdroeiers op de Willem Alexander baan in het weekend na de Rottebokaal. Terwijl daar op de WAB  me toch het een en ander gebeurd is, GTST kan er niet aan tippen! Want ook dit keer kwam er weer een wervelwind de baan over. Voordat dit alles als een zeepbel uiteen spat, willen terug- én vooruitblikken op de strijd van onze Phocanen op de WAB. Aflevering 1 van onze eigengemaakte soapserie: Phocanen van de WABs.

Allereerst even wat informatie. Wedstrijdroeiers starten twee dagen. Op zaterdag roeien ze voor het klassement, vergelijkbaar met het klassement in het voetbal. Elke wedstrijd kun je punten scoren voor je klassement, wat het hele seizoen doorloopt. Net als de NOOC bokaal dus! Daarnaast starten ze ook nog op zondag. Dit is geen klassement, maar noemen ze een klasserende wedstrijd (hoe ingewikkeld kunnen ze het maken he?!). Je start met allemaal roeiers met dezelfde status, bijvoorbeeld in het Beginner-veld. Je bent als roeier een Beginner als je begint met wedstrijdroeien (eindelijk iets wat ze wel logisch hebben gemaakt!). Mocht je deze race weten te winnen, raak je de status Beginner kwijt, Beginner-af, en begin je aan een biertje. De week erna kun je dan als Gevorderde in het Gevorderde-veld starten.

Wat een wedstrijd hè, Excelsior tegen Feyenoord op zondag 7 mei. Een paar kilometer verderop daarentegen barstte de strijd ook los. Nadat de race van de lichte dames zaterdag een (letterlijk) bijzondere wending nam, namelijk dat ze probeerden te roeien met een blad in hun hand, in plaats van een hendel, hebben ze op zondag heel wat kijkers weggehaald bij Feyenoord. Het leek Ajax- OG3NE wel. Want op die zaterdag hebben de meiden laten zien dat ze veel harder kunnen roeien. Onze Lights traden uit de Shadows. Op zondag gingen ze dan ook compleet voor dat Beginner-af-blik. Ze deden echter een Feyenoordje, maar we verwachten dus dat ze komend weekend  zeker die schaal, uh dat blik, gaan grijpen!

Onze zware dames hebben een turbulente tijd achter de rug. Dit wisten ze goed om te zetten in snelheid in hun 4, waarmee ze rechtstreeks doorstroomden naar de A-finale! Dit belooft wat voor komende tijd en wij voorspellen dan ook dat de dames dit weekend zeker weer in de voorhoede staan. Ook Rebecca zal dit weekend weer aan de start liggen. Na veel geleerd te hebben in de 2x met haar partner Kirsten, gaat ze dit weekend shinen met Proteus in de acht!

De zware mannen hebben het op de WAB erg goed gedaan. Op zaterdag hadden ze een erg gezellige start met z’n allen. Op zondag hebben ze de B-finale weten te winnen, net als VVV de Jupilerleague won. Een knappe prestatie, en een goede eerste stap richting die Eredivisie. Dit weekend gaat het om het Eggie. Succes mannen!

Ook de lichte mannen hebben een turbulente tijd gehad. Ze zijn onder andere gewisseld van slag. In de jongste speler, Leon, ziet coach Roos een potentiële Dirk Kuyt: “Hij neemt de rest van de mannen mee in zijn enthousiasme en ze zijn klaar om dit weekend te gaan shinen in het zwáre veld.” Wij vermoeden dat dit komt doordat de lichte mannen 4- als Olympisch nummer is afgeschaft. Dit veld loopt namelijk zienderogen leeg. Cees, onze laatste lichte boordroeier, roeit bij Proteus waarmee hij vooraan vaart.

Middengroep licht is inmiddels ook uit de lichte 4 gestapt. Jasper en Jesse gaan nu de Olympische Spelen benaderen in hun skiff. Al scullend hopen de lichte mannen een plekje te verzekeren. Afgelopen weekend heeft Jasper zichzelf al laten zien. Aankomend weekend houden de mannen zich nog even schuil, om vervolgens op de ARB te gaan shinen.

Onze middengroep dames kregen het gelukkig weer voor elkaar om in de vier te starten. Een mooie prestatie, aangezien de lichte mannen 4- is ingeruild voor een zware dames boot op de Spelen. De gemiste trainingsuren in de winterperiode worden ingehaald en bijna elke dag schitteren de dames over het Maas-Waal kanaal, de ene training nog beter dan de andere. Op de WAB hebben de dames besloten om nog harder te gaan trainen, waaronder aankomend weekend, om meer afstand te gaan kunnen houden van de motorboot.

Vera, de enige echte middengroep lichte dame, heeft ook lekker gespeeld op de WAB. Met een (baan)balbezit van bijna 100% ging ze samen met Naomi (transfer van Vidar) de baan over. Aankomend weekend gaat Vera in de skiff starten, en hoopt ze het percentage balbezit omlaag te brengen.

Een andere transfer vond plaats in de Zware Mannen sectie van Phocas, die nu nog bestaat uit de skiffeurs Joshua en Erwin. Arno stapte namelijk over naar het lichte veld. Lichte mannen Eef en Arno werden beiden 4e in de A-finale van hun velden. We zijn benieuwd hoe het onze skiffies uhh soapies dit weekend vergaat!

Topscoorder van afgelopen weekend was duidelijk Tijn Cox, met reddingsacties van omgeslagen skiffs en zelfs een omgeslagen vier.

Ook buiten Rotterdam kwamen er Phocanen in actie. Koen startte de Worldcup in de zware mannen dubbelvier en werd vijfde! Goede spits Veerle haalde een skiff in die de heat vóór haar was gestart op de roeibaan in Gent. Deze inhaalactie bij een baanwedstrijd (?!) leverde haar een 3e plek op bij het Internationaal Belgisch Kampioenschap. Aankomend weekend zal zij haar krachten bundelen met een ingekochte speelster van RIC (naar verluid de op een na mooiste vereniging in het land).

Onze in rood- en zwart geklede wedstro’s dit weekend volgen? Zie: http://regatta.time-team.nl/westelijke/2017/results/c75.php

En mocht je nou nog een goed verhaal hebben, schroom niet te mailen naar veercie@gmail.com

Lieve groetjes,

Veer & Veer
Oftewel Vera Arnzten en Veronie Versteeg

Samenwerking met RV De Waal

Phocas en RV De Waal zijn een overeenkomst aangegaan om elkaar te versterken op elke denkbare manier met als doel het roeien in Nijmegen te versterken en beide verenigingen te laten bloeien. Op de open dag van RV De Waal hebben onze beide voorzitters hun handtekening onder de overeenkomst gezet.

Samen bereiken Phocas en De Waal meer dan alleen. Door middel van deze overeenkomst wordt voorkomen dat bij elke samenwerking telkens een overeenkomst opgesteld en bedragen overgemaakt moeten worden. Daarnaast worden de middelen van zowel Phocas als De Waal dankzij deze overeenkomst maximaal benut met minimale kosten. Zo kunnen wij samen de roeisport in Nijmegen bevorderen, zeker met het oog op onze gezamenlijke huisvesting is het heel mooi dat we deze stap gezet hebben.

En nu: samen op naar het Bastion!

Koen Metsemakers wint Goud op NK Klein!

Koen Metsemakers deed dit weekend mee in de skiff in het zware heren veld aan het Nederlands Kampioenschap voor kleine nummers (NK Klein). Het NK vond plaats in Amsterdam op de Bosbaan en begon op vrijdag met een time-trial waar hij de snelste tijd haalde, 6 seconden sneller dan de nummer 2 in die time-trial. Vervolgens was op zaterdagochtend de kwartfinale, waar hij ook glansrijk won. Zaterdagmiddag was de halve finale waarin hij naast zijn grootste concurrent lag, Stef Broenink. Stef Broenink was vorig jaar de winnaar van de gouden medaille op het NK, toen verwees hij Koen nog naar de tweede plek en een zilveren medaille. In dit directe duel gaf Koen een pak slaag aan Stef door te winnen met een verschil van ruim 8 seconden. Zondagmiddag was uiteindelijk de finale, waar Koen vanaf de start onbedreigd aan kop lag. Hij is eigenlijk geen moment in de problemen gekomen en won uiteindelijk GOUD in 6:58.77. De zilveren medaillewinnaar, Niki van Sprang, finishte pas na 7:05.60 dus wederom een enorm verschil.

Deze prestatie is ongekend voor Phocas: de laatste gouden medaille op een NK was al verdwenen uit het geheugen van alle huidige Phocanen. Een dergelijke prestatie in het zware veld is des te uitzonderlijker, de laatste zware roeier die echt succes had bij Phocas was Ted Bosman in de jaren tachtig. Een zeer bijzondere dag dus gister! Het laat duidelijk zien dat Phocas op de goede weg is en dat het dus mogelijk is om door te groeien naar de top bij onze vereniging!
Koen Goud

Aanwezigheid bestuur Hollandia+NCN

Dit weekend zullen Freek, Jelle, Vera, Lotte en Robbin op de Hollandia aanwezig zijn.

De CompetiCie zal de Carpit Noctem begeleiden!